Co přináší pravda?

  • Osvobození od zotročení, vykořistění, omezení a stagnování ducha a vědomí vinou jakýchkoliv doktrín a bludných učení.
  • Absolutní jistotu, že část tvořivého ducha v Tobě Tě uschopňuje ke všemu, takže v sobě můžeš probudit a využívat síly.
  • Vědění o Tvém určení a o Tvém cíli.
  • Jistotu nesmrtelnosti a neustálé reinkarnace formy ducha až k její dokonalosti.
  • Vědomí jednoty a sounáležitosti s každou životní formou lidského, zvířecího nebo rostlinného druhu v celém Vesmíru i mimo něj.