Co je religion (náboženství) a co relegeon?

Rozdíl mezi náboženstvím (religionem) a relegeonem vysvětluje duchovní rovina ARAHAT ATHERSATA takto: (Strana 62-63, verše 434-441 z Billyho knihy ARAHAT ATHERSATA, jež je zatím dostupná pouze v němčině – pozn. překl.)

  1. K evoluci nemůže být podle vašich dnešních pojmů nikdy použito náboženství (religion), nýbrž pouze relegeon.
  2. Z toho, co v současnosti existuje po stránce materiálního vědomí, je nutno znovu spojit dohromady a sjednotit pravdu, moudrost, dovednost, vědění a lásku atd., aby potom skrze rozšíření vědomí došlo k zakušení dalšího vývoje.
  3. Avšak náboženská (religiózní) forma, totiž zpětná vazba, ničí relegeon již v jeho základní substanci a nenechá jej nikdy nalézt úrodnou půdu.
  4. Jedině relegeózní forma je schopna přinést hluboké úspěchy, avšak nikdy formy náboženské (religiózní).
  5. Z formy relegeonu vzniká efektivní vědění, z něhož zase vyplývá moudrost a dovednost.
  6. Ty potom dále zaručují, že lze nastoupit cestu evoluce, a sice v obou formách.
  7. Evoluce neznamená pouze rozvinutí již existujících schopností či jiných záležitostí, jak byl pozemšťan vinou překroucení a bludných učení bohužel zpraven, nýbrž evoluce též znamená, že dojde k osvojení, poznání, zpracování, vyhodnocení a zužitkování nových faktů a skutečností.
  8. To je ta vlastní forma učení, tedy evoluce.