»Billy« Meier

»Billy« Eduard Albert Meier funguje coby prostředník mezi Plejaden/Plejaren z planety ERRA či jejich spojenci a lidmi na Zemi. Udržuje a bude s nimi udržovat kontakty až do konce svého života, a to jak v telepatické, tak ve fyzické podobě tváří v tvář. Předává nám důležitá poselství, poučení a varování od mimozemšťanů a na druhou stranu také sepisuje své vlastní cenné spisy s ohledem na tvořivé zákony a doporučení atd.

Je »Billy« Meier prorok?

»Billy« Meier je mimozemšťany označován za proroka Nového Věku, což však neznamená, že by byl nějaká bytost se zvláštními pravomocemi. Mnohem spíše je to obyčejný člověk jako kdokoliv jiný; má ovšem jedinečné schopnosti a ohromné vědomosti v duchovním ohledu a je náležitě moudrý. Na základě svých kontaktů a vlastních znalostí je schopen zvěstovat pravdivé učení a do budoucnosti směřující poselství a poučení.