Chyby jakožto zdroj učení

FIGU podle Učení ducha vyučuje, že na základě tvořivých zákonů a z nich vyplývajícího pořádku je celý lidský život neustálý učební proces. Proto je zpravidla nevyhnutelné, že se člověk dopouští chyb, často z neznalosti věci či dané situace. Obecně člověk projevuje pochopení teprve tehdy, když pocítí účinky svých napáchaných chyb a musí nést jejich následky. Dělat chyby a rozeznávat je jako takové neutrálním zjištěním a objasněním je pro člověka účelné. Chyby totiž plní jednu důležitou funkci: patří ke zkušenostem, jež člověk skrze svobodu svého myšlení a jednání musí učinit, aby z nich vyvodil závěry, aby tak dospěl k novým poznatkům. Chyby jsou tedy tvořivě dané, představují rovněž zákonitost a slouží člověku jako zdroj učení za účelem evoluce.