Mořská sůl, ledvinové kameny, migréna, rajčata

Billy  Nestvůrné, co zde všechno hraje roli. O tom naše lékařská věda ještě neví nic, nebo jen velice málo. A než na všechny tyto skutečnosti přijde, jistě to ještě nějaký čas potrvá. Kéž by to bylo brzy, neboť pro lidi trpící silnou migrénou je jejich stav hotové peklo.

Quetzal  Je to tak, avšak bude ještě žel trvat mnoho let, než pozemská věda rozpozná směrodatná důležitá fakta v důsledku svého snaživého zkoumání, a pak najde nezbytné prostředky a cesty k tomu, aby uměla konečně odstranit zlo migrény.

Billy  Přičemž lidé trpící migrénou k tomu pak přirozeně musí přispět svým dílem, prostřednictvím své myšlenkové práce a prostřednictvím z ní plynoucích citů; tím mám na mysli jejich vyléčení, neboť pokud jsem tomu správně rozuměl, pak je tato spolupráce přece zapotřebí.

Quetzal  Tato spolupráce je skutečně nezbytná, neboť na myšlenkách a citech, a tím i na stavu psychiky, závisí velmi mnoho. Přinejmenším v době, kdy ještě nejsou nalezeny žádné léky nebo kdy ještě není vytvořena žádná genová technika, která by umožňovala natrvalo odstranit všechny faktory způsobující migrénu. Zatím se ale v pozemské medicíně žel nenašla cesta a nezbytné léčebné prostředky a nějaký čas ještě potrvá, než to bude tak daleko. …

Billy  Smím se tě ještě jednou zeptat, co jsi kdysi řekl ohledně rajčat? Totiž, že obsahují účinné látky, jež zabraňují určitým druhům rakoviny?

Quetzal  Ano, to je správně: Rajčata skutečně obsahují jisté účinné látky, které jsou schopné s vysokým procentem úspěšnosti zabránit vzniku určitých druhů rakoviny, a sice obzvláště rakovině prostaty. Důležité ale přitom je, aby se člověk vždy v dostatečné míře vyživoval rajčaty a rajčatovými produkty, a sice ve vařeném stavu, neboť procesem vaření se účinné látky zesilují. Účinné látky z rajčat ovšem mohou pozitivně a preventivně ovlivnit i jiné druhy rakoviny, což platí i v případě jiných druhů zeleniny, ovoce a mnoha léčivých bylin a dalších rostlin. O tom ale nesmím – podle našich direktiv – podávat v oficiální podobě žádná vysvětlení, neboť by to bylo provinění proti vlastnímu vývoji pozemšťanů ve věci zkoumání a sbírání poznatků. …