Mobilní telefony

Výňatek z 649. oficiálního kontaktního rozhovoru z 26. března 2016

Billy     Pak mám ještě jednou otázku: Už jsi přece často říkával, jak škodlivá jsou záření mobilních telefonů, resp. mobilů atd. a při častým používáním vyvolávají nádory v mozku, jakož i jiné újmy. Můžeš k tomu ještě jednou něco v krátkosti říct?

Ptaah  Ano, záření těchto přístrojů nejsou neškodná, jak lživě tvrdí jejich výrobci, stejně jako stoupenci těchto přístrojů. Vyzařování těchto komunikačních přístrojů jsou totiž fakticky velmi nebezpečná, a sice v mnohačetném ohledu. Drží-li se přístroje v aktivním stavu blíž než 18 centimetrů u hlavy, pak jsou vyzařování velmi nebezpečná, neboť – jak říkáš – v důsledku kmitů mohou vzniknout nádory v mozku. V dalším důsledku vznikají těžkosti vzhledem k vědomí, vedoucí až k těžkým poškozením vědomí, myšlenek nebo pocitů, čímž je poškozována i psychika. Další škody vyplývají v podobě agresivity, chladných pocitů, lhostejnosti, jakož i všeobecného nezájmu vůči okolnímu prostředí, spolubližním, fauně a flóře, osobním záležitostem, rodině, přátelům a celosvětovému dění. Dále z toho plyne závislost být online, nuzná komunikace v osobní podobě, uzavření se vůči mezilidským vztahům a vůči realitě, v důsledku čehož už není možné vnímat a uvědomovat si skutečnost a její pravdu, ani není možné jí rozumět. Dále to celé vede také k tomu, že se vyskytuje násilnictví a životem samotným ve všech jeho podobách se opovrhuje coby nedůležitým, nesmyslným a bezcenným, a sice až do okamžiku, kdy dochází k sebevraždě.

Billy     Děkuji. To celé s těmito přístroji spatřuji jako hloupou a nesmyslnou závislost těch pozemšťanů, kteří nevědí jak naložit se svým časem a se svým životem. A závislí v tomto smyslu je bezpočet těch, kteří si na svých přístrojích »brouzdají sem a tam«, protože jsou prostě příliš hloupí a nemocní v hlavě, než aby skutečně žili a dělali něco smysluplného. Je tím rovněž postiženo celé myšlení a cítění, jakož i vnímání skutečnosti a iniciativa pro zdravé, smysluplné a hodnotné zaměstnání. Z toho plyne i lenost pro jakoukoliv práci, což má za následek, že se jen tak zevluje, mluví se slabomyslně a čas se tráví v posteli namísto toho, aby se člověk činil a šel vykonávat nějakou činnost.

(Výňatek z mimořádného bulletinu FIGU č. 100, červenec 2016)