Mírová meditace

pravdě a v poznání pravdy stojí při vás a působí s vámi – otevřeně nebo v ústraní. Žel je ale ke všem těmto úspěchům po stránce míru a svobody – které jsou dalekosáhlé – nutno podotknout, že tím nebude odstraněna všechna hořkost, protože obrat k horšímu na sebe nenechá příliš dlouho čekat. Na jednu stranu se totiž lidé, kteří jsou nyní osvobozeni z omezujících zákonů, chovají ve všech zemích natolik nechápavě, že vlády budou brzy nuceny znovu sáhnout k ostrým a omezujícím opatřením, což bohužel znovu povede ke krveprolévání. Velkou vinu na tom mají také západní a takzvané svobodné státy, které rozdmýchávají nenávist a kontrapropagandu vůči východním státům a také vůči jižním státům v Africe a Americe – a bohužel také vedou vražedné záškodnické války. Největšími křiklouny a škůdci jsou přitom Američané a Němci vedle různých jiných, hlavně západních států, které se domnívají, že musejí východním státům dávat příkazy a udílet důtky. Kromě toho jisté západní mocnosti skrytě a hanebně pomlouvají a rozkládají vlády ve východních zemích, štvou pomocí intrikářů lidi proti jejich vládám a živí nepokoje všemi prostředky, které mají k dispozici. Tak se všechno bohužel zase změní a jednoho dne z toho opět vzniknou zlé války a krveprolévání ...

246. kontaktní zpráva, sobota, 19. červen 1993, 23.17 hod

Billy: Pak mám další otázku, která se týká třetího světového požáru, třetí světové války. Dlouhou dobu se přece mluvilo o tom, že hrozí třetí světový požár a že je prakticky nevyhnutelný. V polovině osmdesátých let jste však stále více uváděli ve známost, že nebezpečí třetí světové války bylo utlumeno, což prý na jednu stranu vyplynulo z námi prováděné mírové meditace – na které se spolu s námi podílí mnoho miliard lidí vaší federace – a na druhou stranu také z toho, že jste pozemšťany vystavovali působení určitých impulzů, které lidi přiměly k chápavějšímu smýšlení. Jak to tedy dnes vypadá s nebezpečím třetí světové války?

Ptaah: V současnosti neukazují žádná fakta na takovouto hrozbu, a jestliže se všechny v tomto ohledu vzniklé směrnice pozemských vlád a lidí obecně udrží a budou se nadále vyvíjet v současném rámci, pak by nebezpečí třetího světového požáru mělo být utlumeno. Pozemský člověk je však stále ještě ohromně rozkolísaný, vládychtivý, sobecký a nestálý, takže není absolutně jisté, může-li být v pozdější době znovu vyvolán světový požár. Proto je nyní naléhavě nutné, aby byla konečně podle Henochova systému zřízena mezinárodní mírová vojska, která na celém světě a v každé zemi ihned a neprodleně zasáhnou a nastolí mír a pořádek všude tam, kde hrozí či propukají války či revoluce nebo kde se despotové a diktátoři atd. dopouštějí svého konání, jež je nedůstojné člověka. Těmto vojskům by tedy muselo také příslušet potírat kriminalitu a organizovaný zločin a musely by také zodpovídat za přísné dodržování všech opatření, která je nutno přijmout v souvislosti s bojem proti přelidnění. Ale o tom jsme již mluvili v trochu jiné souvislosti.

Billy: Děkuju …

překlad: Walbert Schmirler, korektury: Jan Bayer, Dana Rašínová, Ondřej Štěpánovský