Mírová meditace

Semjase: Smíš o tom mluvit, až když se události začnou ohlašovat.

Billy: Do té doby všechno zapomenu. – Takže můžeme opravdu brzy očekávat, že jakmile se přiblíží konec osmdesátých let, objeví se ještě nějaké záblesky naděje na celosvětové zlepšení po stránce svobody a míru. Pak bude svět vypadat trochu lépe.

Semjase: Je to tak, ale teď musím jít. Navíc jsi unavený. Na shledanou.

Billy: Dobře a vřelý dík děvče …

232. kontaktní rozhovor, pátek, 17. listopad 1989, 00.37 hod

Ptaah: ... Naše kontakty žel nepřinesly až do 29. ledna 1986 ve všech záležitostech takový úspěch, v jaký jsme doufali, pročež jsme se s vámi také s velkou lítostí rozloučili. Doufali jsme ale, že se časem přece jen všechno obrátí k lepšímu, jednak ve skupině a jednak ohledně světového dění, a to prostřednictvím vámi prováděné mírové meditace, při níž vás od té doby po celé galaxii podporuje také 511 milionů lidí našich národů na planetě Erra a 3,02 miliardy lidí z národů naší federace. A vskutku, úspěch se dostavil a začal nést plody, jako např. v Rusku, Polsku, NDR, Bulharsku, ČSSR a Koreji, po nichž budou následovat ještě další státy. A stalo se to tak i na základě proroctví, ve kterých je psáno, že mír vzejde z Ruska. A všechny tyto nesmírně velké úspěchy vznikly pouze a jedině díky vaší skupině a lidem, kteří jsou vám na Zemi věrní, jakož i od nás, obyvatel Erry, a našich přátel z federace. Na Zemi je vás, kteří se účastníte mírové meditace, toho času 3406 a pouze vy v tomto počtu můžete být hrdí na to, že provádíte jedině účinnou a správnou mírovou meditaci, která v lidech na Zemi vyvolává mírové impulzy a ponenáhlu vede k uskutečnění míru; tyto impulzy jsou přitom uloženy v paměťových bankách, odkud zasahují lidi, kteří jim porozumí a dovádí je k účinku. Skutečnost je totiž taková, že všechny mírové snahy na Zemi, ať už politické, náboženské, fanatické nebo údajně esoterické, jsou právě tak neúčinné jako všechny pokusy těch, kteří jsou údajnými médii nebo jinými údajnými kontaktními osobami s duchy, svatými nebo mimozemšťany atd. Všechno jejich úsilí je naprosto beze smyslu a bez účelu, protože jim všem chybí skutečná možnost použít věci a vědomosti nutné k tomu, aby se v lidech probudily potřebné impulzy, které tito lidé mohou uplatnit a přivést k účinku.

Chybí jim také znalost o čase, kdy se mírová meditace musí závazně vykonávat a kdy se za spolupůsobení našich 3 miliard lidí, již se k této meditaci také dobrovolně zavázali, stává ohromnou mocnou vibrací. Všechna čest ohledně tohoto vědění a dovedností připadá pouze vaší skupině a všem věrným lidem, kteří stojí při vás a stávají se skrze pravé učení pomalu vědoucími a učí se myslet a jednat v souladu s Tvořením. Na Zemi patří uznání a úspěch ohledně právě probíhajícího  mírového úsilí vlád a bezpočtu lidí  pouze a jedině  členům vaší  skupiny a všem těm 3381 věrným  lidem,  kteří v poctivosti, v