Mírová meditace

Semjase: Ale přesto se má něco podnikat, aby se nastávající události, které se zdají být nevyhnutelné, změnily k lepšímu. Ale o tom ještě nesmíš mluvit, protože by to mohlo zpochybnit úspěch. Koncem roku 1983 nebo počátkem jara roku 1984 plánujeme zahájit účinnou mírovou meditaci ku prospěchu Země, pozemských lidí a událostí. Této meditace se přitom bude účastnit obyvatelstvo Erry a mnoho příslušníků naší federace, a to v celkovém počtu více než 3,5 miliard lidí, čímž vznikne ohromná moc, která má ovlivnit lidi na Zemi, jejich konání a tím i jejich události. Následkem toho se má pozitivně změnit smýšlení pozemšťanů, podporovat mír a mají se vyřešit politické zmatky, což má vést také k úspěchu ohledně toho, že se Rusko a mnoho dalších zemí oprostí od diktatury. Toto vypracovala a nařídila Vysoká rada, která nelezla v této věci určitou kosmickou klauzuli o přípustnosti takovéhoto vměšování do pozemských záležitostí. V souvislosti s účinky mírových snah má pak také padnout nelidská zeď, která dělí Německo na dva rozdílné státy, které mají být znovu sjednoceny. Pří této mírové meditaci mají také pomáhat všichni členové skupiny, přičemž je směrodatná síla a iniciativa každého člena skupiny, stejně jako i pomoc dalších lidí na Zemi, kteří se k vám dobrovolně připojí. V této souvislosti ale smíš mluvit pouze o mírové meditaci a jejím mírovém účelu, avšak nikoliv o vyjmenovaných záležitostech, které jsem ti právě vyložila. Kdyby ses neřídil podle tohoto pokynu a přece jenom nemlčel, bylo by ohroženo veškeré úsilí a úspěchy, které se dají očekávat od roku 1987, by se nedostavily nebo by se dokonce změnily v opak.

Billy: Ty máš nápady. Samozřejmě budu mlčet jako ryba. Nicméně ty si skutečně myslíš, že diktatury na Zemi v příštím desetiletí skončí a že bude také zbořena zeď v NDR?

Semjase: To je prakticky jisté, i když bude stále ještě hrozit třetí světová válka vedle mnoha dalších hrozných událostí nejrůznějšího druhu. Když budeme mírové meditace provádět pilně, systematicky a pravidelně, pak nás úspěch nemine, takže se od roku 1987 věci začnou měnit, a to k lepšímu. Ale až v roce 1988 se objeví první hmatatelné a masivní úspěchy, které se v nejkratší době upevní tak, že v roce 1989 začnou první velké převraty, které ale až v roce 1990 dosáhnou svého prozatímního vrcholu. Nabádám tě ale ještě jednou, abys o tom zatím pomlčel.

Billy: To udělám. Nechci přece ohrozit všechno to budoucí úsilí.

Semjase: Čas ukáže, jaký úspěch toto úsilí bude mít.

Billy: Pomalu se ve mně probouzí naděje – všechno uložím co nejrychleji do šuplíku zapomnění, abych nic neohrozil.