Mírová meditace

Díky zvláštní poloze těla a rukou vzniká koloběh energie, který se pak prostřednictvím meditační pyramidy spojuje s energií všech ostatních lidí, kteří meditují ve stejném čase.

Sed, pomůcky a prostředí

Mírová meditace se provádí přednostně v malých nebo větších skupinách. Je ovšem rovněž možné absolvovat ji samostatně.

Jako pomůcka by se měla používat meditační pyramida. Slouží jako bod k soustředění, jako zesilovač osobních myšlenkových kmitů i jako přenosová (reléová) stanice k silovému centru v Semjase-Silver-Star-Center ve Švýcarsku. Tyto pyramidy z mědi (zhotovené podle údajů, jež nám dodali Plejaren) je možné zakoupit v Semjase-Silver-Star-Center ve Švýcarsku.

Meditační pyramida se buď postaví na stůl (probíhá-li meditace vsedě u stolu) nebo v lehce vyvýšené pozici na stoličku na podlaze (vrchní konec antény by se měl nacházet přibližně ve výši čela). Meditují-li různě vysocí účastníci, nastaví se střední výška.

Pyramida (její diagonála) se podle kompasu nasměruje přesně na sever, to znamená rohy pyramidy ukazují do 4 světových stran.

Při meditování ve skupině (= dvě nebo více osob) se doporučuje, aby někdo dal povel pro začátek a konec mírové meditace.

K sedu:

  1. Účastníci meditace sedí buď na normálních židlích (žádná polštářovaná křesla nebo podobně) kolem stolu anebo na podlaze v lotosovém/tureckém/krejčovském sedu či v sedu na kolenou nebo na patách, přičemž je dovoleno použít jako podložku malou stoličku, podušku nebo pokrývku atd. Důležité je, aby páteř a hlava byly během celé meditace uvolněné a vzpřímené.
  2. Minimální vzdálenost od pyramidy nesmí být menší než 50 cm, měřeno od hrudi k tyči antény.
  3. Osoby sedící okolo stolu si podají ruce a jsou tak mezi sebou propojeny v uzavřeném kruhu. Nahoru obrácená dlaň levé ruky uchopí pravou ruku souseda vlevo, zatímco dolů obrácená dlaň pravé ruky uchopí levou ruku souseda vpravo.