Mírová meditace

Mírová meditace v praxi

Kdo se může zúčastnit?

Zúčastnit se může každý, kdo disponuje jasným materiálním vědomím (žádné drogy; žádný alkohol; žádné závažné psychické onemocnění, které postihuje vědomí).

Je velmi důležité, aby účast na mírové meditaci probíhala zcela dobrovolně. Nesmí tedy být nařízena, např. dítěti.

Od jakého stáří je možná účast?

Jakmile je dítě rozumově schopné záležitosti porozumět a pochopit ji (ale, jak bylo řečeno, pouze tehdy, jedná-li dobrovolně a z vlastní iniciativy).

Kdy se koná mírová meditace?

Mírová meditace trvá pokaždé 20 minut a koná se 1. (směrodatná je první sobota) a 3. víkend v měsíci, a to:

  1. v sobotu v 18.30 a 20.00 hodin SEČ (normální čas), resp. v 19.30 a 21.00 hodin (letní čas);
  2. v neděli ve 20.00 hodin SEČ (normální čas), resp. v 21.00 hodin (letní čas).

Tyto časy je nutno přesně dodržovat (tip: atomové hodiny). V případě nutnosti platí zásada: začít raději o něco dříve než pozdě.