Důkazy překonávající veškerou logickou pochybnost

Výňatek z kontaktu č. 249, pondělí, 13. června, 1994

BSE – Nemoc šílených krav – Creutzfeldt-Jakobův syndrom

Billy: Teď tady mám jednu otázku týkající se BSE, nemoci šílených krav, jak se tato choroba u nás nazývá. Jednou jsi vysvětloval, že tato nákaza v zásadě pochází od ovcí, z nichž se přenesla na hovězí dobytek. Říkáš, že nákaza je přenosná také na člověka, stejně jako na všechny savce.

Ptaah:

  1. To je správně.

Billy: U člověka se objevuje takzvaná nemoc Kuru, jak se nazývá např. na Papui Nové-Guineji u kanibalů, kteří pojídají příslušníky svého druhu a nakazí se od nich, pokud jsou infikováni touto nemocí. Ve zbytku světa se jinak nemoc šílených krav nazývá Creutzfeldt-Jakobův syndrom, pokud postihne člověka. Navzdory těmto skutečnostem zodpovědní lékaři, veterináři a politici atd. stále ještě vehementně popírají, že se tato nákaza BSE, resp. nemoc šílených krav nebo Scrapie, jak se nazývá u ovcí, může přenést na člověka. Rovněž se popírá, že je tato nákaza, kterou Quetzal nazval nákazou priony, přenosná na jiné savce. To je zcela v rozporu s tvými výklady. Jak se jen jmenuje ten jiný syndrom, když nákaza postihne další savce? Zapomněl jsem ten pojem.

Ptaah:

  1. Jedná se o Gerstmann-Sträusslerův syndrom.
  2. Může postihnout všechny savčí formy života a původcem je Scrapie, resp. BSE.
  3. Nákaza je přenosná jak dědičností, tak krvavými slinami jako v případě AIDS, stejně jako fekáliemi, krví a masem, patřičnými vnějšími kontakty s nimi nebo požitím infikovaného masa atd.
  4. Kdo tvrdí, že nákaza BSE není přenositelná na člověka – tedy právě Creutzfeldt-Jakobův syndrom a Kuru – a že Gerstmann-Sträusslerův syndrom u savců nevyplývá z BSE a Scrapie, anebo to jen zpochybňuje, musí být pokládán za nezodpovědného, lidmi pohrdajícího kriminálníka a zločince.
  5. My máme k dispozici 100% důkazy a jsme si tedy bez jakýchkoliv pochyb absolutně jisti, že souvislosti a příčiny odpovídají přesně těm údajům, jež jsem ti právě jmenoval.
  6. Je třeba ještě zmínit, že zárodky BSE nelze zničit jednoduchým vařením masa atd. nebo výrobou masové moučky.