758. kontakt (výňatek)

Výňatek ze 758. kontaktu, neděle, 1. listopadu 2020, 21:58 hod.

(...)

Billy     Co mě teď ale ještě zajímá, tak to se týká celého tématu očkování, které je už drahnou dobu otevřeno, a se kterým se má zabránit dalšímu šíření koronavirové nákazy?

Ptaah  Tvá otázka musela přijít, neboť je v souladu s tvým smyslem pro zodpovědnost a s logikou. Můj názor je ovšem takový, že všechny vakcíny, které se v současnosti různě zkoumají a mají se dočkat rychlého využití, jsou absolutně nedostatečně prozkoumané a už v krátké době dojde k jejich ukvapenému použití.

Billy     Máš tím na mysli, že to celé je nepromyšlená rychlokvaška? Takové očkování by mohlo zřejmě způsobit více škody než užitku, jelikož je právě příliš málo prozkoumáno. Myslím si to, protože naši badatelé normálně potřebují na skutečnou a dobrou očkovací látku 10–15 let či tak nějak, aby vytvořili nezávadný očkovací produkt.

Ptaah  To je správně. Co se teď ale děje, to jsi přesně vyjádřil svým slovem »rychlokvaška«, což jsou očkovací látky, které se rychlým způsobem ...

Billy     … namíchají – promiň.

Ptaah  … nedostatečně a jen ledabyle prozkoumaly, takže nejsou k dispozici žádné užitečné, prokazatelně hodnotné a účinné výsledky testů, které by prokazovaly neškodnost. Tudíž to celé lze označit – jak jsi právě řekl – za předčasnou »smíchaninu«. Takto neprobádanou očkovací látku je nutno označit nejen jako pochybnou, ale i za nebezpečnou. Neboť v důsledku tebou zmíněné »rychlokvašky« chybí v každém ohledu dlouholeté zkušenosti s testy a zkouškami, které zaručují jistotu neškodnosti a efektivní účinnost vyprodukované vakcíny. Aktuálně vznikající vakcíny proti koronaviru, jež se mají účinně prokázat jako vhodné a bezpečné, tak u nich je na místě právě otázka ohledně jejich účinnosti, a sice zda je nutno je hodnotit pozitivně či negativně, pokud se s nimi bude provádět očkování. Když se pak s takto nedostatečně probádanými a netestovanými prostředky bude skutečně očkovat, pak mám své pochybnosti, že dotyčné preparáty budou mít skutečně pozitivní účinek. Rovněž tak pochybuji, že nedojde k žádným kontraproduktivním reakcím a účinkům.

Billy     Domníváš se tedy, že vinou takových »narychlo« vyrobených vakcín mohou vyvstat dle okolností zlé následky, jako např. neduhy a nemoci?

Ptaah  Ano, a sice nejen bezprostředně, ale následky se mohou projevit obzvláště v pozdější době, ve velmi dlouhodobém horizontu.

Billy     To celé pak nevypadá vůbec růžově, takže každý pozemšťan, ať už muž či žena, který se nechá oočkovat, si tak takříkajíc začíná zahrávat se svým zdravím, jako v ruletě.

Ptaah  Ano, takto to můžeš vyjádřit. Ale nyní, Eduarde, milý příteli, nadešel čas, neboť mě volají mé povinnosti. Žij blaze, Salome a na shledanou.

Billy     Ať se daří dobře i tobě, Ptaah, na viděnou, milý příteli.