711. kontakt (výňatek)

Výňatky ze 711. oficiální zprávy z rozhovoru ze dne 8. října 2018

Billy Posledně jsi v jednom soukromém rozhovoru řekl, že americké prezidentské nemehlo Trump není jen jednoduše hloupý, ale patologicky hloupý a že si ani nevšimne toho, jak mu jeho »poradci« a další »rádci«, kteří ho všude obklopují, v mnoha věcech nesprávně radí a jak ho zle ovlivňují. Tak tomu je obzvlášť v případě Ruska, neboť v tomto ohledu je Trump vinou svých Rusko nenávidějících »poradců« unipolárně a štváčsky, negativně ovlivňován, což si ve své hlouposti ani neuvědomuje. … … ….

Ptaah To souhlasí, neboť Trump je celkově ovlivňován stejnou měrou jak ve věci Ruska, tak i ohledně ostatních států světa v tom smyslu, že mají být Spojené státy americké údajně státem, schopným unipolárního vedení všech ostatních.

Billy Pokud tomu správně rozumím, pak jsi měl pojmem »unipolární« zřejmě na mysli to, že Trump je takříkajíc vinou svých falešných poradců a jinak se kolem něho točících, vůči Rusku nenávistných lidí, negativně a zle ovlivňován a chybně, jednostranně, jednostopě, resp. jednopólově směrován, což plodí i nenávist.

Ptaah Ano, jelikož USA, resp. všichni ti politici, armáda a tajné služby atd., jakož i nenávistně antiruští přívrženci z lidu věřící lživé propagandě protiruské vládní elity, chtějí hegemonický, a tedy unipolární světový pořádek, přičemž mají USA, coby jediný stát, dominovat Rusku a všem ostatním státům.

Billy Právě, to mám na mysli.

AnchorPtaah Žel to bude právě pozadí toho, co už započalo, jelikož se už drahnou dobu vinou falešných poradců a jiných ovlivňovatelů kolem Trumpa využívá jeho patologické hlouposti k štváčskému a výhružnému popuzování vůči Rusku, lhaní a podezřívání atd., což může za určitých okolností vést ze strany USA k porušení smlouvy o odzbrojení, která byla podepsána dne 8. prosince 1987 ve Washingtonu v Bílém domě americkým prezidentem Ronaldem Reagenem a sovětskou hlavou státu Michaelem Gorbačovem a měla název »Smlouva o likvidaci raket středního a kratšího doletu«. Smlouva obsahovala i dohodu o zrušení raket středního doletu v Evropě. Byla to vůbec první smlouva ve věci odzbrojení, která vznikla a která předpokládala likvidaci jednoho kompletního druhu zbraní. Tím se také podařilo dosáhnout prvního hmatatelného výsledku politického uvolnění mezi východem a západem. Nyní ale hrozí, že bude vinou hlouposti amerického prezidenta smlouva zničena a hrozí, že vypukne nová celosvětová válka. Za zády nemehla Trumpa, jenž si ve své patologické hlouposti a aroganci neuvědomuje, že jsou poradci z jeho okolí a další ovlivňující lidé do jednoho protiruští a vedou ho tam, kde ho chtějí mít, totiž do stavu, kdy šije do Ruska a zbytku světa a rozdmýchává v něm nesvár, aby USA našly odůvodnění k válčení. To ale Trump nedokáže ani vnímat, natož to pochopit. A proto se v důsledku jeho hlouposti vše skutečně odehrává tak, jak v to doufají jeho poradci v pozadí, kteří mu sugestivně, lstivě a intrikánsky našeptávají, a v což dále pak doufají i rozliční vládnoucí, po celosvětové moci bažící a Rusko nenávidějící lidé atd. V důsledku toho Trump vše bez rozmyslu provádí v souladu s vůlí svých našeptávačů, přičemž navíc ve svém stavu nedostatečného porozumění a absenci zdravého rozumu sám ještě vymýšlí všelijaké nesmyslnosti a represálie vůči jiným státům, resp. opatření, pomocí kterých vyvíjí na jiné státy svůj osobní tlak, hrozby, trestní opatření a odvetná opatření atd. Tak činí i proto, že se ve své patologické hlouposti cítí být mocný a chce svou moc i uplatňovat.

Billy Trumpova omezenost v této věci a jeho patologická hloupost by se tedy mohla stát důvodem toho, že by čtvrtá světová válka mohla skutečně ještě přijít, a to ještě předtím než, se lidstvo v důsledku svého imbecilního přelidnění a jeho nepoučitelnosti v této věci dříve či později samo vyhladí, což mu skutečně hrozí, neboť svým počtem celkově vyrostlo do gigantických rozměrů. To je fakt, který sice takzvaní vědci a všelijací »znalci lidstva« popírají a ještě k tomu tvrdí, že můžeme bez problémů přivést na svět ještě o mnoho miliard lidí více a Země tuto další lidskou masu prý dokáže unést a zvládnout. To je idiocie nemající sobě rovnou, stejně jako ta, kterou nějaký švýcarský »odborník« rozšířil před asi dvěma měsíci v televizi, totiž, že veškeré zemědělské podniky ve Švýcarsku jsou prý schopny v případě nouze uživit obyvatelstvo našeho státu. Švýcarsko čítá v současné době 8,7 milionů obyvatel. Jen pro srovnání, v roce 1950 to bylo 4,5 milionů. Už třetí světová válka od roku 1939–1945 prokázala opak, totiž že to možné nebylo, a to i přesto, že tehdy bylo ještě o tisíce zemědělských podniků více, jenže ty už byly od té doby zrušeny. Tehdy byla i celosvětová populace mnohem nižší než dnes, neboť v roce 1950 vykazovaly statistiky obyvatelstva kolem 2,5 miliard lidí, zatímco dnes po 70 letech je to už 8,9 miliard lidí. Přemítat teď nad tímto tématem asi nebude příliš vhodné, neboť mě zajímají ještě jiné věci ohledně prezidentského nemotory Trumpa, k němuž mám ještě jeden dotaz související s tvým výrokem. Totiž, že jeho hloupost je patologicky podmíněná. Můžeš prosím vysvětlit, co je pod tím třeba přesně rozumět?

Ptaah Již můj otec Sfath tě učil, jak …

Billy Vím, ale myslím si, že bys to měl vysvětlit ty ze svého pohledu proto, že ne vždy musím vše vysvětlovat já. Kromě toho si myslím, že si v běhu svých 100 let nemusím už vše tak dobře pamatovat, abych to byl schopen přesně vylíčit a vysvětlit.

Ptaah To mohu akceptovat jako argument a rád podám vysvětlení, co je to ta patologická hloupost. Definujeme-li si skutečně jen ryzí hloupost, pak má tato podobu spočívající vždy v nedostatku nadání v intelektuální oblasti, a tím pádem ve slabé a nedostatečné inteligenci. Hloupost je ale také rozmanitý činitel, který má základ v různých aspektech, jako jsou nevědomost, nevšímavost, nezájem, lhostejnost, absence snahy a nevzdělanost atd. atp. Co je potřeba ale označit patologickou hloupostí nelze vyložit ve vícero aspektech, jelikož má původ v chorobném, a tedy patologickém omezení vědomí, díky němuž jsou pravdivé věci a hodnoty vnímány jen abstraktně, částečně, a tedy nekompletně z důvodu absence dostatečné inteligence, zdravého rozumu, jasné chápavosti, vědění a moudrosti ohledně pohledu a posouzení reálné skutečnosti a její pravdy. Vše je posuzováno jen relativně, resp. z nejasných, omezených perspektiv, úzkých a nejasných pohledů, ale není to skutečně vnímáno, ani tomu není porozuměno. Tím pádem se vše ve věci platnosti, reality, správnosti, hodnoty, skutečnosti a pravdy stává z důvodu chybného vnímání, myšlení, cítění, pohledů a předsudků závislé a nejasné, a všechny věci a hodnoty jsou posuzovány a vyjadřovány neadekvátně, nevěcně a předpojatě, nechytře a hloupě. (…) (Úplné vysvětlení viz 711. oficiálního zpráva z rozhovoru.)

Billy Děkuji, toto vysvětlení bylo už dlouho na místě, neboť ve věci patologické hlouposti nelze najít žádné popisy ve všech mnou prohledaných »chytrých« knihách pozemských »mudrců«, které by vyjadřovaly to, jak jsi to právě vysvětlil. Ale stejně tak, jako existují »chytré« knihy, ve kterých nelze ani se zdravým rozumem nic najít a tím pádem se z toho ani nic naučit, tak existují i »chytří« pozemšťané, kteří se považují za velké a chytré, ale ve skutečnosti jsou hloupí až na půdu, primitivní, nenávistní a mstiví. (...)