709. kontakt (výňatek)

Co říkají Plejaren k sankcím

Výňatek ze 709. oficiálního kontaktního rozhovoru z 29. července 2018

Billy … Pak jedna otázka: Jak posuzujete vy, Plejaren, sankce, které se používají a uvalují proti jiným státům, jak to praktikuje obzvláště EU diktatura a USA vůči Rusku?

Quetzal Takovéto jednání a konání je nesmyslné a politicky zavrženíhodné.

Ptaah Sankce coby politická zbraň se rovnají lstivému, hnusně nedůstojnému a ubohému smýšlení právě tak, jako jakákoliv forma válečného konání. Pokud smím použít tvých slov, pak k tomu chci také říct to, že politické či jiné sankce jsou hloupé, primitivní, slabomyslné a dokazují, že původci těchto intrik jsou despotické a nezodpovědné elementy, kterým se krajně nedostává rozumu, chápavosti a inteligence a tím ani skutečné, zdravé a spořádané schopnosti vládnout.

(FIGU-Zeitzeichen č. 101, září/1 2018)