688. kontakt (výňatek)

Další výňatky z oficiální kontaktní zprávy č. 688 z 20. srpna 2017

Billy     … Pak toto: Neustále se v televizi mluví o tom – právě zrovna opět nedávno –, že Jmmanuel alias Ježíš prý při takzvané »večeři Páně« pil společně s učedníky víno z kalichu, přičemž ten prý musel být velmi cenný. Tento kalich měl prý zůstat zachovaný, ale je prý dosud nezvěstný, přičemž se předpokládá, že je na různých místech v Jeruzalémě, jakož i v Řecku, Francii, Španělsku a Anglii, kam měl být totiž dovezen. Dům, ve kterém se konala večeře, která se skládala jen z chleba, plodů a vína, jak vím, patřila jednomu zámožnému židovi, proto se předpokládá, že »kalich« byl prý velmi cenný. Sám ale vím, že Jmmanuel přepychu neholdoval, a proto se vyhýbal přepychovým nádobám na pití, klenotům a všemu cennému, neboť byl v každém ohledu velmi skromný. Vím také, že on i jeho učedníci měli u sebe vždy vlastní malý měch na pití zhotovený ze zvířecích kůží, aby na cestách ukojili žízeň, zatímco – když byli pozváni do nějakého domu – tak pili nápoje z obyčejného šálku na pití. Jak mi tvůj otec Sfath jednou vysvětlil, bylo tomu tak i u této večeře, u které se používaly malé nápojové šálky zhotovené z alabastru, které měly asi 10-12 cm v průměru a byly asi 4 cm hluboké. Sfath mi jednou ukázal takovýto šálek na pití, který dostal od svého pradědečka a držel ho v úctě, neboť pocházel z Jmmanuelovy skupiny, jak mě ujistil.

Ptaah  Tento malý šálek je nyní v mém vlastnictví a skutečně byly i při této večeři používány jen takovéto malé z alabastru zhotovené šálky na pití. Že se prý používal kalich, to neodpovídá ani legendě, nýbrž skutečné lži, která byla vymyšlena a rozšířena už ranými křesťany. Vpravdě se jednalo u těchto šálků na pití o alabastrové šálky, které byly zhotoveny v Itálii ve městě Volterra (lat. »Volaterrae«) a římskými okupanty dovezeny do Jeruzaléma a do všech Římem okupovaných oblastí. To se událo již v době, kdy byl Jeruzalém v roce 63 před Jmmanuelem (před n. l.) dobyt Římany. Tehdy se alabastrové šálky na pití u Římanů těšily velké oblibě – ačkoliv neměli žádnou velkou hodnotu – a byly rády využívány i v malých skupinách a kruzích v obsazených regionech, tak tomu bylo i u Jmmanuela a jeho učedníků.

Billy     A jakpak vznikla ta lež, že se u té večeře prý používal kalich?

Ptaah  Na základě lží, že když Jmmanuel visel na kříži, měla být do kalichu zachycena jeho krev, což se ovšem pravdivě nikdy neodehrálo. Tato lživá historka vedla k legendě o grálu, která dodnes koluje po celém světě, a sice i proto, že v průběhu času byly podvodně zhotoveny různé cenné kalichy, kterým byl přibájen nimbus a lesk označení »krvavý kalich večeře Páně« a »krvavý kalich«, přičemž dva takovéto podvodné kalichy byly zhotoveny v Evropě.

Billy     To mi vysvětloval už Sfath, jakož mi to objasňuje i jiná příhoda o grálu, přičemž vlastní grál je místo, kde je nějaký pramen. K tomu bych rád pro zopakování našel vysvětlení v kontaktních blocích a to zde připojím k našemu rozhovoru namísto mnoha slov.

Výňatek ze 469. kontaktní zprávy, »Plejadisch-plejarische kontaktní zprávy«, blok 11, strany 412-413:

… A tudíž je tato pravda také dána v knize »Kalich pravdy«, z níž první díl, a sice Učení Henocha, bylo nazýváno druidským knížetem Myrddinem alias Merlinem také »Kotel života«. To nemá nic společného s údajným křesťanským »grálem«, který se zakládá jen na lži a podvodu, nikdy neexistoval a v němž tedy ani Josef z Arimatie nezachytil krev Jmmanuela (Ježíše) při jeho ukřižování. Skutečný grál existoval jen jako svaté místo a v »Kotli života« byla uzavřena písemnost, spis Učení pravého proroka Henocha ze sedmeré řady Nokodemiona. Dokument, coby opis, předala Plejarin Keridwena (Trojnásobná bohyně) druidovi Myrddinovi (Smějící se), který byl později obecně označován »Merlin«. Myrddin zalil přepis do kalichu, který vešel ve známost jako »Kotel života«, přičemž křesťanská falšování z toho vyfabulovala »grál«, který se s tím ovšem nedá vůbec spojovat, neboť grál bylo místo s pramenem, obklopen stromy a rostlinami, kde druidové měli ve zvyku provádět své meditace. A toto křesťanské zfalšování grálu se traduje od jeho vzniku až do dnešní doby, ovšem v další opět zfalšované podobě, která tvrdí, že se prý jedná o kalich, resp. »grál« Jmmenauela (Ježíše), ze kterého Jmmanuel a jeho učedníci při svaté poslední večeři pili a do kterého pak při ukřižování Jmmanuela byla zachycena Josefem z Arimatie jeho krev. …

(Výňatek z FIGU Zeitzeichen (Znaky doby) č. 80, říjen 2017)