238. kontakt (výňatek)

Kontaktní čočky

Výňatek z kontaktu č. 238 z 18. května 1991, 12:55

Billy        

To si právě myslím také. – Ah, byl jsem již porůznu dotazován, zda se u vás také vyskytuje ten neduh, že se příchodem vyššího věku zhoršují oči, anebo zda máte oční nemoci, které zhoršují kvalitu zraku?

Ptaah

  1. Tento neduh již naštěstí po tisíciletí neznáme.

Billy           To je pěkné, pak tedy už u vás neexistují žádné brýle ani kontaktní čočky. Potřebovali jste je vůbec někdy?

Ptaah  

  1. Zajisté, avšak velmi dlouhou dobu je už nepotřebujeme, protože po tisíciletí již u nás nejsou ani oční nemoci, ani oční deformace v důsledku příznaků stáří, což se ovšem nevztahuje jen na oči, nýbrž na všechny tělesné orgány a na celé tělo.

Billy           A jak jste to měli s brýlemi a kontaktními čočkami?

Ptaah   

  1. Pomůcky v podobě brýlí byly po dlouhou dobu u našich národů běžné, od kontaktních čoček jsme však velmi záhy upustili, neboť se zjistilo, že byly pro oko – a obzvláště pro rohovku – velmi škodlivé.
  2. Nejenom, že takové kontaktní čočky byly líhní pro bakterie podporující záněty, nýbrž ve skutečnosti vyvolávaly záněty rohovky, zákaly rohovky a z dlouhodobého pohledu i šedý zákal, což nás záhy odradilo od jejich používání.
  3. Z tohoto důvodu byly vyvinuty kapalné přípravky, které byly s to takovéto kontaktní čočky nahradit, než se pak konečně našel způsob udržovat oči člověka v téměř stoprocentní kvalitě za pomocí zdravého způsobu života a pomocí preventivních opatření.

Billy           Pak jste tedy tento neduh překonali. …