1. kontakt

 1. Bůh není Tvoření, nýbrž je jen jedním z jeho tvorů a je stejně jako všichni tvorové závislý na Tvoření.
 2. Nicméně člověk se žene za svou bludnou náboženskou vírou a tvrdí, že bůh je prý samotné Tvoření.
 3. Zachází však ještě dál a tvrdí, že jeden obyčejný pozemský člověk jménem Jmmanuel, který je záměrnou mýlkou nazýván také Ježíš Kristus, je prý božím synem a samotným Tvořením.
 4. Různí sektáři Nového Věku jdou ale ještě dál a tvrdí věci, které se již blíží šílenství.
 5. Avšak, jak již bylo zmíněno, podvodníci ve věci paprskových lodí a šarlatáni jdou stejným směrem:
 6. Zcela jasně roznášejí do světa lži, že prý my, nebo naši bratři a sestry z jiných částí Vesmíru, přicházíme v pověření boha (čímž myslí Tvoření) jako andělé atd., abychom pozemšťanům přinesli dlouho toužený mír a pravdu náboženství, jakož i boží ochranu a příkazy.
 7. To není nic víc než dobře promyšlená lež sektářů, podvodníků a šarlatánů.
 8. Neboť jsme v takovém pověření nikdy nejednali, a ani nikdy jednat nebudeme.
 9. Tvoření samotné nikdy neuděluje příkazy, neboť ztělesňuje to nejmocnější v tomto Univerzu a nikdy nemá zapotřebí žádných příkazů nebo náboženství.
 10. Náboženství je jen primitivní lidská slátanina, jejímž účelem je vedení, podmanění a vykořisťování lidí – a může jí propadnout pouze ve vědomí slabý tvor.
 11. Vynes tuto pravdu na světlo světa a dej ji lidem ve známost.
 12. To je další část našeho úkolu.
 13. Pokud se tak nestane, pak se lidstvo samo pomalu zničí a propadne úplné »duchovní temnotě« (temnotě ve vědomí).
 14. My víme, že máš znalosti o jednom tajném starém spisu, jehož originál byl bohužel zničen nepozorností námi pověřeného člověka, jenž byl tvůj přítel a který žel ve strachu selhal.
 15. Rozšiřuj překlad tohoto spisu, neboť je to jediný spis, který je vpravdě autentický a neobsahuje žádné lži.
 16. A jak víme, píšeš také knihu o tomto spisu a o skutečné pravdě (»Ein offenes Wort«, »Billy« Eduard Albert Meier, Wassermannzeit-Verlag).
 17. Nám připadá, že je to ta nejdůležitější kniha, kterou kdy nějaký člověk na vaší Zemi napsal, i když je tvrdá ve své řeči a bude čelit nenávisti.
 18. Konečně však pozemšťanům přináší pravdu, i když ještě obsahuje nějaké spekulace.
 19. Ale konečně je s to zničit v mnoha lidech šílenství náboženství nebo je přinejmenším naladit k přemýšlení.
 20. Je to neobyčejně dobré dílo a měl bys je zpřístupnit lidem.
 21. Prozatím jsem ti sdělila vše potřebné, leč postačovat to nebude.
 22. Po tomto prvním kontaktu bude následovat mnoho dalších a v daném čase tě budu volat.
 23. Avšak budu se s tebou spojovat cestou přenášení myšlenek, kterou nazýváte telepatie, a předávat ti další informace.