1. kontakt

 1. Prostor a čas nelze překonat prostorem a časem, nýbrž »bezprostorem« a »bezčasem«, což znamená, že se prostor a čas zhroutí do sebe a stanou se stejnosměrně nulovým časem.
 2. Protože nulový čas paralyzuje prostor a čas, může ke zdolání vzdálenosti milionů světelných let postačit několik málo zlomků vteřiny, a průběh je tedy prakticky bez časové ztráty.
 3. Mnoho podvodníků a šarlatánů tvrdí, že jsou prý v kontaktu s lidmi z planet vašeho slunečního systému, a že s nimi dokonce letěli v jejich paprskových lodích.
 4. To nejsou nic jiného než lži, neboť právě ony hvězdy a planety, které tito lidé jmenují, jsou většinou tak nehostinné, že by tam lidský život nebyl možný.
 5. Na jiných planetách oproti tomu život již dávno vyhynul anebo se jedná o planety teprve ve vývojovém stadiu.
 6. V jiných slunečních systémech nicméně existuje rozmanitý život, a to nikoliv pouze humánní.
 7. Formy života jsou mnohotvárné, humánní i zvířecí.
 8. Také mnohé zvířecí, či dokonce rostlinné formy života se vyvinuly k vyšším stadiím života.
 9. Tak existují druhy, které dosáhly velkého vědění a osvobodily se od svých životních oblastí, cestují Vesmírem a čas od času také přicházejí k vaší Zemi.
 10. Mnohé z nich jsou však nepříjemní současníci žijící v určitém barbarství, které je často tak špatné jako barbarství pozemšťanů.
 11. Před nimi je třeba mít se na pozoru, neboť často zdolávají a ničí vše, co jim přijde do cesty.
 12. Často již zničily celé planety nebo jejich obyvatele uvrhly do barbarského otroctví.
 13. Toto je jeden z našich úkolů:
 14. Varovat pozemšťany před těmito kreaturami.
 15. Informuj o tom lidi, neboť se stále více a více přibližuje doba, kdy bude vzájemné střetnutí s těmito zvrhlými lidskými kreaturami nevyhnutelné.
 16. Jeden další úkol se týká sekt a náboženství a s nimi spojeného zaostalého vývoje lidského vědomí.
 17. Nade vším stojí pouze jediné, co má moc nad životem a smrtí každé bytosti.
 18. Je to Tvoření samotné, které nade vším rozprostřelo své zákony; zákony, jež jsou nezvratné a mají věčnou platnost.
 19. Člověk je schopen je rozpoznat v přírodě, pokud se o to snaží.
 20. Tyto zákony člověku vysvětlují životní cestu a cestu k velikosti ducha a vědomí, která představuje životní cíl.
 21. Když ale člověk otročí svému náboženství, a tedy zlému bludnému učení, tak jeho vědomí stále více a více zakrňuje a nakonec spěje do bezedné propasti.
 22. Nechť si člověk uvědomí, že žádný bůh nikdy nemůže zaujmout roli Tvoření a nemůže určovat osud člověka.
 23. Bůh je pouze panovník a navíc člověk, který mocně vykonává vládu nebo krutovládu nad svými bližními.