1. kontakt

 1. Poukazovali na to, že by je lidé hanili jako duševně nemocné a pokoušeli by se je zničit úředními či hloupými lidskými intrikami a obviňovat je ze lži.
 2. Zato se ale objevilo velmi mnoho vychloubačů, kteří tvrdili, že s námi mají kontakt, a že dokonce létali v našich paprskových lodích.
 3. Tito lidé ale nejsou nic jiného než šarlatáni a podvodníci, již se chtějí slunit v pochybné slávě a vydobýt z ní zisk.
 4. Pozemšťané mají celé organizace, které se zabývají zkoumáním našich paprskových lodí, avšak všechny tyto organizace mají k dispozici jen velmi málo materiálu, který je skutečně pravý.
 5. Mají ve vlastnictví velmi mnoho fotografií, které však nepředstavují nic jiného než všelijaká světla a světelné fenomény přirozeného původu nebo zcela vědomé falzifikáty.
 6. Jen velmi málo těchto fotografických důkazů je pravých a skutečně zachycuje naše paprskové lodě.
 7. Většina fotografií jsou pouhé fotomontáže nebo podvodné snímky vytvořené podvodníky a šarlatány, jejichž jména se v důsledku toho stala celosvětově známými.
 8. Jimi sepsané knihy a spisy jsou také jen hanebný podvod vzniklý za účelem vychloubačství nebo šarlatánství.
 9. Na druhou stranu se ale mnozí opovažují dávat nás do souvislosti s lidským náboženstvím, se kterým nemáme v žádném případě nic co do činění, a ani nikdy nebudeme chtít mít.
 10. Ani vaši tzv. sektáři se tohoto kroku neštítí a i oni podvádějí své spolubližní vírou.
 11. Těmto hanebným a k primitivitě tíhnoucím intrikám by měla být učiněna přítrž, dříve než zachvátí celý svět.
 12. Kdyby s námi tito podvodníci a šarlatáni skutečně byli nyní nebo v minulosti ve spojení, a tedy v kontaktu, pak bychom jim dali příležitost pořídit zcela jasné fotografické důkazy našich paprskových lodí.
 13. Protože jsou to však nepoctiví lidé, tuto možnost jsme jim neposkytli.
 14. Na důkaz této skutečnosti jsme ti dali možnost pořídit zřetelné fotografie jedné z našich paprskových lodí.
 15. Tuto příležitost ti však budeme poskytovat i nadále, abychom vytvořili ještě lepší a jasnější fotografické důkazy.
 16. Pozemšťané nás nazývají »mimozemšťané« nebo »hvězdní lidé« či jakkoliv se jim zlíbí.
 17. Básní o nás v nadpozemských rozměrech a přitom nás ani v nejmenším neznají.
 18. Ve skutečnosti jsme lidé jako pozemšťané, jen je dalece předstihujeme v našem vědění a moudrosti, což platí i v technickém ohledu.
 19. Pozemský člověk sice již učinil první malý krůček ke kosmickým letům, ale to neznamená nic více než první, velmi primitivní pokusy.
 20. Ačkoliv raketami dolétl až k Měsíci, přesto ještě nedospěl do kosmického prostoru.
 21. V dosavadní podobě by do něj ani nikdy dospět nemohl; k tomu je nezbytný pohon, který je schopen proniknout do hyperprostoru a jenž umožní zhroucení nekonečných vzdáleností.