1. kontakt

Semjase: Jistě. Již jsem řekla, že víš často více, než by nám mohlo být milé. Pomlč o tom prosím, neboť pravda je pro lidi už tak dost tvrdá.

Billy: Tyhle vědomosti jsem nikdy neměl, a tudíž ani nemůžu nic říct.

Semjase: I tak to můžeš vyjádřit a já vím, že budeš mlčet. Vím, že bys dokonce všechno a veškeré události popřel a vykládal je jako fantazii, kdyby tě někdo nutil promluvit.

Billy: Znáš mě opravdu velmi dobře.

Semjase: Proto a z mnoha dalších důvodů, jakož i kvůli určení, jsme přece vybrali tebe. Avšak nyní již dost otázek a odpovědí; teď pozorně poslouchej, co ti chci říci. Všechno si zapiš a pak s tím vystup na veřejnost, avšak jinak, než jsi to činil při vykonávání své mise v dřívějších životech.

Billy: Jak to mám udělat? Vždyť tu nemám nic na psaní. Nemám ani žádný magnetofonový pásek nebo něco podobného.

Semjase: Žádné obavy, neboť psát můžeš později. Nejprve ti vše vysvětlím, abys měl přehled. Na druhou stranu pro mě bude snazší, když se s tebou později spojím a předám ti myšlenky, načež pak budeš moci všechno slovo od slova úplně přesně zapsat.

Billy: Máš tím na mysli tutéž formu komunikace, díky níž jsi mě sem přivedla?

Semjase: Jsi skutečně velmi vědoucí a děláš nám všem čest.

Billy: Děkuju.

Semjase: Nuže dobrá. Tak tedy poslouchej a přerušuj mě pouze tehdy, když něčemu skutečně nebudeš rozumět.

Vysvětlení od Semjase

  1. Již dlouho se dožadujeme spojit se na Zemi s nějakým člověkem, který by chtěl poctivě a zcela reálně napomoci našemu úkolu.
  2. Již mnohokrát jsme se o to pokusili, avšak vyhledaní lidé nebyli dostatečně vědoucí a ochotní a často jim také scházela poctivost a loajalita.
  3. A ti, které bychom mohli zapojit do našeho snažení, se báli a mlčeli o našem objevení.